Dartstornooi 2024

Inschrijving Darts

De prijs per deelnemer is 10 euro.

Betaald is ingeschreven!!

Betaling kan gebeuren via een bestuurslid of op rekeningnummer

BE56 7330 3567 2788

Noteer duidelijk voor welke dag je ingeschreven wil worden